INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A O EXISTENCI PLATFORMY PRO ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že mezi podnikatelem a klientem-spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí zboží či s poskytováním služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Spotřebitel může dále pro řešení případných spotřebitelských sporů s podnikatelem, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.